Privacy Policy
GPSdates.nl gaat zeer bekwaam met je gegevens om en zal nimmer ter verkoop worden aangeboden. Je gegevens zijn bij ons in veilige handen. Bovendien kan niemand die je profiel bekijkt, jouw eigen accountgegevens in zien! Vul deze wel tijdig in (binnen 3 dagen), anders is je account niet geldig... En zal dan op non-actief komen te staan. Tevens worden er regelmatig back-ups gemaakt ter bescherming van alle leden!

GPSdates.nl is opgezet om via computer thuis of via mobiele apparaat, bijvoorbeeld mobiele telefoon (smartphone) of tablet, na inloggen op de website, in contact te komen met iemand en mogelijk een relatie te beginnen met elkaar en misschien de liefde voor het leven te vinden... Gebruik deze dan ook met respect; altijd!

GPSDates.nl is om veiligheidsredenen en privacy-rechten verplicht om een kopie van je ID of Paspoort door te laten zenden inclusief een duidelijke foto van jezelf (hoofd van voren) naar ons hoofdkantoor waarna een acceptatie of afwijzing volgt.

Let op! Een duidelijke scan van je document is van uiterste belang voor acceptatie; een slechte scan = géén acceptatie! Zorg ervoor dat deze niet te donker is! Ook latere afwijzing is mogelijk! Minimale Leeftijd is 18 jaar en ouder; deze wordt hier ook op gecontroleerd.

Bij misbruik van GPSdates.nl of gevolgen na gebruik/misbruik hiervan, wordt aangifte gedaan en gegevens doorgegeven aan Politie, Justitie en Interpol indien nodig en zal wordt gestraft! Ook misleidde of gefraudeerde foto’s en/of ID bewijzen zullen hierbij meegenomen worden als deze zijn gebruikt en zal strafmaatregelen kunnen volgen!

Indien je akkoord gaat met onze voorwaarden, accepteer je alle voorwaarden en regels die wij hebben gesteld en zal je iederéén met respect behandelen! Wij doen er alles aan om de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Houdt daarom rekening met al onze Tips zodat je er zelf ook alles aan doet om zo veilig mogelijk te handelen.