Gebruikersvoorwaarden
Wij verzoeken je de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je registreert bij GPSdates.nl als Lid/Gebruiker, om zo samen met GPSdates.nl de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande match te kunnen vinden.

Toegankelijkheid

GPSdates.nl is een datingservice tussen personen die alleen voor de Leden toegankelijk zijn via internet of mobiele applicaties op PC, Laptop, Tablet, Mobiele telefoon te gebruiken om mensen met elkaar te laten contacten en te ontmoeten en een eventuele relatie op te bouwen.

Gebruik datingsite

GPSdates.nl biedt haar Leden andere Leden aan, zodat ze elkaar kunnen vinden dankzij het gebruik van een psychologische matching, dan wel dat ze elkaar zelf kunnen contacten en afspreken middels een GPS kaart en chatmodule, dus direct contact kunnen leggen of op een later tijdstip. Deze wordt mogelijk gemaakt door een exclusieve test van het persoonsprofiel, die op de website toegankelijk is voor de Leden van GPSdates.nl.

De GPSdates- persoonsprofiel is verplicht om in te vullen en kan dan een volledige realistische match worden gekozen.

Inschrijving en akkoord

Door lid te worden van GPSdates.nl verklaar je dat je akkoord gaat met de Algemene- en Gebruiksvoorwaarden van GPSdates.nl. Accepteer je deze niet, dan kun je je niet inschrijven of gebruikmaken van onze diensten. Onderaan de registratiepagina bevindt zich het hokje met de tekst "Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben en dat ik de Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden van GPSdates.nl heb gelezen en ga hiermee akkoord". Ben je nog geen 18 jaar en je verklaart wel 18 jaar te zijn, riskeer je strafmaatregelen wanneer dit aan het licht komt. Door dit hokje te selecteren, erkent de gebruiker dat hij/zij volledig geïnformeerd is en dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Elke bijzondere bepaling welke betrekking heeft op een aanbieding zal aan de gebruiker ter goedkeuring worden voorgelegd op het moment van inschrijving.

Gegevens invullen

Na betalen van het pakket naar keuze kom je terug in ons systeem en kan je de rest van je gegevens invullen. Doe dit binnen 7 dagen na activeren anders wordt je account geblokkeerd. Doe dit ook zo eerlijk mogelijk om zo realistisch mogelijke matches aangeboden te krijgen die wij zorgvuldig voor jou samenstellen op grond van jullie ingevoerde gegevens.

Nickname

Wees verstandig en gebruik in géén geval je echte naam als nickname. Wij doen er alles aan om iedereen zoveel mogelijk te beschermen. Op voorhand geef je ook niemand je adres en/of je telefoonnummer. Spreek ergens af waar veel mensen zijn en ga niet de eerste keer met iemand mee en/of neem niemand mee naar huis. Lees al onze Tips door voor je begint met daten! Dit heeft bij ons de hoogste prioriteit! Dat je onze Tips ter harte neemt en deze koestert.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat je je veilig voelt en veilig kunt handelen. Jouw gegevens worden bij ons goed beveiligd en zullen nergens anders voor worden gebruikt. Anderen kunnen jouw accountgegevens niet bekijken, alleen jouw openbare profielgegevens die je hebt ingevuld bij Mijn profiel. Wij vragen je om jezelf in bescherming te nemen en onze Tips goed door te lezen alvorens je begint met daten.

Acceptatie

Ons systeem zal je account, na ontvangst van je registratie met een profielfoto en ID bewijs, onder voorbehoud direct goedkeuren. Op een later tijdstip kan je account dus alsnog worden herzien en afgekeurd! Hierbij wordt tevens de reden van afwijzing genoemd. Na deze afkeuring kun je je account binnen 3 dagen alsnog ter keuring aanbieden op correcte wijze (profielfoto die voldoet aan ons Foto beleid en duidelijk ID bewijs) en zal deze wederom ter beoordeling worden genomen. Na goedkeuring kan je de website weer gebruiken. De verloren tijd wordt niet vergoed en kan géén aanspraak op worden gemaakt. De gebruiker zal een duidelijke én eerlijke profielfoto van zichzelf (niet van een ander) uploaden, evenals een eigen legale identiteitsbewijs (ID of paspoort). Hier wordt goed op gecontroleerd! Bij misbruik van deze rubriek wordt aangifte gedaan bij de Politie en Justitie en zal je account op de zwarte lijst belanden.

Fotogebruik

Alle foto’s die worden geüpload worden door GPSdates.nl gecontroleerd! Er worden geen naaktfoto’s, pornografische foto's of andere erotisch getinte foto’s toegestaan. Ook geen foto's met (half) ontblote lichamen. Als deze foto's tóch worden geplaatst, worden deze direct verwijdert! Na 3 waarschuwingen wordt je account automatisch gesloten! Er kan wel bezwaar tegen worden gemaakt binnen 14 dagen na sluiting van het account. Dit dient voorzien te zijn van personalia, datum, gebruikersnaam, argumenten aanvoeren welke in strijd zijn met onze stelregels. Wordt er later bezwaar gemaakt, dan vervalt het recht direct. Alleen foto's van personen (jezelf en gekleed) worden geaccepteerd.

Gratis account

Gebruikers die een gratis lidmaatschap aangaan, kunnen direct doorgaan. Zoveel mogelijk gegevens moeten worden ingevuld om een zo goed mogelijk beeld te geven aan andere gebruikers die profielen bekijken. Deze gegevens zijn ook nodig om door de computer geselecteerde matches te ontvangen.

Opzeggen of verlengen

Opzeggen hoeft niet, dit gebeurd automatisch. Er wordt een aantal keren aangegeven dat het lidmaatschap bijna ten einde is en dat er verlengd kan worden. Dus geen onnodig langlopende en automatisch doorlopende contracten! Men koopt een pakket van een bepaalde periode en daarna loopt het automatisch af, mits er verlengd wordt. Het lidmaatschap blijft na afloop gedurende 1 jaar op non-actief staan, zodat het lidmaatschap op een willekeurig tijdstip later in het jaar hervat kan worden.

Misbruik

Elke vorm van misbruik van ons systeem en/of onze leden, dat bij ons wordt gemeld, zal serieus in behandeling worden genomen. Indien nodig zullen er stappen worden ondernomen met alle gevolgen van dien. Voorbeelden van misbruik zijn bijvoorbeeld: stalken, poging tot verkrachting, verkrachting (al dan niet met opzet), gangbang zonder toestemming van lid/gebruiker, elke vorm van ongewenste intimiteiten, enzovoort. Je kunt dan rekening houden met strafmaatregelen als cel- en/of gevangenisstraffen. Tevens zullen account(s) direct worden gesloten én deze zullen op de zwarte lijst komen te staan waardoor het niet meer mogelijk is om ooit nog een account bij ons te openen.

Respect

Elk Lid dient zich normaal te gedragen en andere Leden met respect te behandelen. Elk Lid is vrij om een Lid te rapporteren wanneer er iets niet klopt of niet in de haak is. Wij gaan ervan uit dat ieder Lid zich volwassen gedraagt en respectvol met een ander omgaat. Respectloze Leden worden geweerd en zullen wij direct blokkeren.

GPS kaart

Wij maken gebruik van een kaart waar GPS op wordt toegepast met een afwijking erin. Deze afwijking hebben wij bewust ingebouwd om niet exact te laten zien waar iemand zich bevind i.v.m. met de privacy van onze leden.

Vrijwaring

GPSdates.nl behoud zich alle rechten voor en is nergens aansprakelijk voor.